INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Uvod

Milé studentky, milí studenti,

v rámci projektu s názvem ,,Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím modulů v anglickém jazyce" jsme pro vás připravili interaktivní stránky obsahující stručnou rekapitulaci anglické gramatiky, užitečné fráze a slovní zásobu matematické terminologie (více o projektu naleznete na stránkách englishmath.upol.cz ).

Stránky jsou přehledně strukturované do 10 bloků:

  • Blok 1 - 2: Přítomné a minulé časy a vyjádření budoucnosti.
  • Blok 3 – 4: Tzv. perfektní časy a slovesa.
  • Blok 5 - 6: Časová souslednost, nepřímá řeč, podmínková souvětí, trpný rod a podstatná jména.
  • Blok 7 – 8: Členy, přídavná jména, příslovce.
  • Blok 9 – 10: Vztažné věty, slovosled, předložky

Navíc jsme zde pro vás připravili dva bonusové bloky:

  • Slovíčka: Vybraná slovní zásoba a matematické definice z matematické analýzy, algebry a geometrie (česko – anglická a anglicko-česká část).
  • Fráze: Základní algebraické zákony, římské číslice, převodní tabulky, užitečné fráze a testy (pět testů, ve kterých si sami můžete vyzkoušet co jste se naučili a vyhodnotit si výsledky).

Vysvětlení jednotlivých kapitol je v českém jazyce s anglickými příklady. Navíc jsou všechny oddíly vždy doprovázeny několika cvičeními, na kterých si můžete své znalosti sami otestovat a provést okamžitou kontrolu. Slovní zásoba je doplněna o nahrávky rodilého mluvčího.

Přejeme vám, aby vám koncepce tohoto materiálu pomohla aktivně využívat anglicky psané odborné literatury a současně jednoduše komunikovat na vašich zahraničních studijních cestách.

Řešitelský kolektiv

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Výukové moduly výuky matematiky v AJ
©Copyright 2011 - 16 Up Group