Identifikace projektu

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název priority: 7.2, Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo a název podpory: 7.2.2, Vysokoškolské vzdělávání
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálého zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název projektu: Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce
Zkrácený název: Výukové moduly matematiky v AJ.
Název projektu anglicky: The Innovative Approach to the Preparation of Prospective Teachers of Mathematics with the Use of Teaching Moduls in the English Language
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07­.0104
Trvání projektu: Zahájení 14. 5. 2009, ukončení 13. 5. 2012, celkem 36 měsíců