Realizační tým

PhDr. Radka Dofková, Ph.D.. – hlavní řešitel projektu,
jazykový garant, odborný pracovník 3

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. – odborný pracovník 1

doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc. – odborný pracovník 2

Mgr. David Nocar Ph.D. – ICT garant, asistent hlavního řešitele

Kateřina Marková – administrativní asistent

R. Kamená, Z. Veselá – pomocné administrativní a koordinační práce