Program studia

Výuka semináře probíhá prezenční formou vždy jednou týdně. Skládá se ze tří vzájemně nezávislých modulů z algebry, geometrie a matematické analýzy:

  • How to Solve Systems of Equations?
  • Geometrical Thinking
  • Functions and Graphs

Důraz je kladen na didaktickou využitelnost probíraných témat v dalším studiu a posléze pedagogické praxi absolventů semináře. Studenti jsou aktivním způsobem zapojováni do průběhu semináře tak, aby se naučili vyjadřovat matematickou terminologii v anglickém jazyce při řešení matematických úloh. Součástí semináře je také návštěva Evropské základní školy v Brně, která realizuje výuku matematiky v anglickém jazyce. Studenti tak budou mít možnost konzultovat případné dotazy se zkušenými odborníky z praxe.