Popis projektu

Pracovníci Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci připravili projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce.

Cílem projektu je připravení náplně volitelného semináře z matematiky formou výukových modulů v anglickém jazyce k eliminaci jazykové bariéry českých studentů v běžné i odborné komunikaci.

Seminář je určen pro studenty prezenční formy studia Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Absolventi semináře budou schopni základní orientace v anglické odborné literatuře s matematickou tematikou.